Начало Публикуване Търсене Новини Rent-a-car Средни цени Дилъри Моите обяви

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на сайта www.mobile.bg


1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между "Резон" ООД- София, ЕИК: 121184622, гр.София, ул. "Карнеги"11А, и лицата - ползватели на услугите на сайта www.mobile.bg.

2. Mobile.bg е сайт за малки обяви в областта на пазарите, свързани със средства за транспорт. Mobile.bg е собственост на "Резон" ООД- София, ЕИК: 121184622. В настоящите Общи условия "Резон" ООД ще бъде идентифициран и със собственото си предприятие- сайта mobile.bg.

3. Всяко лице, което е заредило на браузъра си mobile.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на mobile.bg, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

4. Данните и информацията, получени от сайта mobile.bg, са собственост на "Резон" ООД и могат да се ползват за търговска и служебна дейност или предоставяни на трети лица само от упълномощени от "Резон" ООД субекти и срещу заплащане.

5. Ползвателите на услугите на mobile.bg се съгласяват да получават седмичният бюлетин на сайта.


I. ОБЯВИ

1. Обяви могат да публикуват както лица, които желаят да сключат единична сделка (наричани по-нататък "частни лица"), така и такива, които сключват такива сделки по занятие- търговци (наричани по-нататък "дилъри"). Обявите в mobile.bg са класифицирани в категории и рубрики, както следва:

    - Категории: Автомобили и Джипове, Бусове, Камиони, Мотоциклети, Селскостопански, Индустриални, Кари, Каравани, Яхти, и Лодки, Ремаркета, Велосипеди.

    - Рубрики: Части, Аксесоари, Гуми и джанти, Услуги, Купува.

2. Частните лица могат да публикуват обяви в mobile.bg, само след регистрация с e-mail и парола или използвайки свой регистриран профил във Facebook.

3. Частните лица могат до публикуват БЕЗПЛАТНО 1 обява в сайта mobile.bg (безплатна обява) в основните категории и до 15 обяви в рубриките. Mobile.bg има право да налага ограничения относно безплатните обяви. Тези ограничения могат да са свързани с: корекция на текста на обявата или част от нея, срок на присъствие в сайта, корекция на снимките, цената или др.

4. Срещу допълнително заплащане обявите на частните лица могат да получат статут VIP (VIP-обяви) или ТОP (ТОP-оферти).

    4.1 VIP обява. По смисъла на раздел IV, т.2.2. VIP обява е услуга, която позволява на публикуващият обява да премахне всички ограничения при визуализацията на една определена обява за предварително фиксиран срок. VIP-обявите на частните лица са ограничени единствено със срок за присъствие на сайта. Цялата информация в тях е видима по всяко време от всеки посетител на сайта за срока на тяхното присъствие и ползват определени преференции при визуализиране, спрямо останалите обяви в mobile.bg. Срокът на валидност на VIP обявата е 7 дни. На 7-мия ден ще получите SMS, на който ако отговорите (4лв. без ДДС), можете да подновите Вашата обява за още 7 дни.

    4.2. ТОP-оферта. ТОP офертите ползват определени преференции при визуализиране, спрямо останалите обяви в mobile.bg и са ограничени със срок на присъствие в сайта от 7 дни. ТОP-офертите се публикуват в минимум още един сайт за малки обяви.

5. Търговците могат да публикуват обяви след регистрация като "Дилър" в mobile.bg. Техните обяви в основните рубрики (автомобили и джипове, …) са платени, съгласно обявената рекламна тарифа. В рубриките "Части и Аксесоари", "Купува" и "Услуги" обявите са БЕЗПЛАТНИ за всички дилъри в mobile.bg.

6. Една обява следва да съдържа информация само за един обект на оферта. Задължително е правилното и точно попълване на всички полета във формата за записване на обява, в противен случай администраторите на сайта си запазват правото за редактиране, променяне на позицията и изтриване на обяви с грешно или неправилно попълнено съдържание.

7. Текстовете и изображенията към всяка обява трябва да отговарят на тематиката на сайта. Текстовете и изображенията в обявите не може да съдържат скрита или явна реклама, освен свързана с предмета на обявата. Текстовете и изображенията в обявите не може да съдържат обидни и/или дискриминационни квалификации.

8. Обявите за продажба на лизинг трябва да съдържат крайната цена, а по желание на публикуващия видът и начинът на плащане на лизинга могат да бъдат описвани в допълнителната информация към обявата.

9. Обявите, публикувани в нарушение на тези Общи условия, независимо дали са публикувани безплатно или срещу заплащане, се изтриват без право на компенсация.

10. Сайтът mobile.bg има право да забрани публикуването на обяви от определени телефони, IP- адреси или e-mail адреси, от които са извършвани системни нарушения на правилата за публикуване на обяви в mobile.bg.

11. "Резон" ООД не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги е публикувало. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или в рекламата не се съдържа подвеждаща или невярна информация.

12. Срещу допълнително заплащане обявите на частните лица и дилърите могат да получат статут VIP (VIP-обяви), по смисъла на раздел IV, т.2.3. VIP-обявите на частните лица са ограничени единствено със срок за присъствие на сайта. Цялата информация в тях е видима по всяко време от всеки посетител на сайта за срока на тяхното присъствие и ползват определени преференции при визуализиране, спрямо останалите обяви в mobile.bg.

13. Всяка нововъведена от дилър обява получава незабавно статут активна.
Продължителността на престоя на обява на дилър със статут "активна" се определя от дилъра, а не от заявения срок в полето "Валидност на обявата", което се попълва от дилърите за статистически цели.

14. Всяка обява може да бъде коригирана или изтрита. Корекцията на информацията в обява или нейното изтриване се извършва незабавно (on-line) и не се заплаща допълнително.

15. Престоят на обява на дилър със статут активна поражда задължение за заплащане на възнаграждение. Задължението за заплащане на възнаграждение за престой се изчислява с натрупване всяка неделя към полунощ.

16. "Резон" ООД има правото да публикува автоматично и безплатно обявите и в избрани партньорски сайтове (bazar.bg, car24.bg, auto.bg) с цел допълнително разширяване на аудиторията.

17. Датата на Редакция на обява се променя, само ако последната редакция на обява е извършена преди повече от 14 дни. Ако промяната в обявата се извършва преди изтичането на 14 дни от последната редакция се смята, че е извършена само корекция на последната редакция и не се променя датата на редакцията.


II. ДИЛЪРИ

1. Дилърите могат да публикуват обяви след регистрация в mobile.bg. Регистрацията води до указване, че публикуващият извършва сделки свързани с пазара на транспортни средства по занятие и придобива статут дилъри.

2. Присъствието на обяви от дилърите на сайта mobile.bg е възмездно. Взаимоотношенията между "Резон" ООД и дилърите се основават на периодична доставка. дилърите следва при поискване надлежно да изплащат своите задължения.

3. Сайтът mobile.bg има право да откаже повторно активиране на дилър извършвал системни нарушения на правилата на сайта.

4. Сайтът mobile.bg има право да деактивира регистрацията на дилър с неплатени задължения или извършващи системни нарушения на правилата за публикуване на обяви, като при това не дължи никакви компенсанции на дилъра за публикуваните от него обяви (VIP, ТОП или обикновени).

5. Дилърите получават безплатно:

    5.1. Собствен сайт на поддомейн от вида username.mobile.bg. Всеки дилър сам е отговорен за попълването в сайта на всички данни, изисквани съобразно законодателството на Р България, включително, но не изчерпателно: Закон за електронните съобщения, Закон за защита на потребителите, Закон за защита на конкуренцията.

6. Дилърите могат да поддържат неограничен брой обяви на сайта, доколкото това не е свързано с опит за умишлено запълване на капацитета на обслужващите сървъри на сайта (flooding).

7. Дилърите нямат право да вписват в описанието на обявата, информация, която не се отнася за продавания продукт. Информация за местоположение, асортимент и автореклама се вписва само в "Представяне на дилъра". Mobile.bg си запазва правото да трие обяви и спира достъп на некоректните дилъри.

8. В случай на системни нарушения при публикуване на обяви от дилър, администраторите на сайта имат право да променят статута на акаунта на съответния дилър на "Модериран акаунт". Това означава, че при всяко публикуване на обява в такъв акаунт (Нова, Корекция или промени на снимки), обявата незабавно се деактивира от системата и се подава за преглед от модератор. Този процес може да отнеме до 48 часа, като през това време обявата няма да се показва на потребителите. След преглед, модератора активира обявата в случай, че я одобри. В случай, че модератора не одобри обявата, тя остава в акаунта неактивна, неодобрена и не се показва на потребителите. Задължение на потребителя на акаунта е да изтрива неодобрените обяви или да ги подава отново за предглед, като направи съответните промени в тях. Всички платени услуги към обявата (ТОП статус, VIP статус, Обновяване, поддръжка и др.) продължават да текат и във времето, когато обявата е неактивна (подадена за преглед или неодобрена от модератор). Сумите за платените услуги към обявата не се възстановяват, в случай на нейното изтриване.


III. ПЛАЩАНИЯ

1. Плащанията за услуги, предлагани чрез сайта mobile.bg, се извършват в брой, по банков път, чрез акаунт в mobile.bg или чрез мобилните оператори на територията на Р България посредством технологията SMS (Short Message Services). Цените на услугите се обявяват от сайта. "Резон" ООД не е мобилен оператор или оператор на плащания чрез технологията SMS (SMS-плащания) и не носи отговорност за недоставени или неправилно доставени SMS-съобщения.


IV. SMS кодове

1. Услугите, предоставяни чрез SMS-плащане, се реализират чрез изпращане на код за достъп до номера, използван за SMS-плащане.

2. Кодът може да бъде използван само за следнита услуга: VIP обява.

    2.1. VIP обява е услуга, която позволява на публикуващият обява да премахне всички ограничения при визуализацията на една определена обява за предварително фиксиран срок. Срокът на валидност на VIP обявата е 7 дни. На 7-мия ден ще получите SMS, на който ако отговорите (4лв. без ДДС), можете да подновите Вашата обява за още 7 дни.

3. Публикуването на VIP - обяви с SMS е ограничено. Допуска се получаването на до 9 кода за достъп на ден или до 29 кода за достъп на месец на един телефонен номер. Изпращането на SMS-и над позволеното количество не генерира код и изпратилите нямат право на компенсация.


V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Резон" ООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

2. "Резон" ООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

3. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.

4. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и "Резон" ООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Р.България законодателство.


VI. "Бисквитки" – Cookies

"Бисквитките" (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите Интернет страницата на електронният магазин. "Резон" ООД използва „бисквитки“ единствено, за да събира информация относно ползването на нашите сайтове, с цел по-бързото Ви иденфициране и предоставяне на услуги.


VI. Защита на личните данни

Посетете страницата с политиката ни за защита на личните данни, за да се запознаете с нея

Основни категории в mobile.bg: Автомобили и Джипове Бусове Камиони Мотоциклети Селскостопански Индустриални Кари Каравани Яхти и Лодки Ремаркета Велосипеди Части Аксесоари Гуми и джанти Купува Услуги
ЗА КОНТАКТИ |  ОБЯВИ |  SMS КОДОВЕ |  ЗА РЕКЛАМА |  ПОМОЩ |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ТОП ОФЕРТА Въпроси и предложения към mobile.bg
Резон Медия |  Имоти |  Автомобили |  Работа |  Новини |  Обяви |  Регистрация 2002-2023 ® Copyright Rezon Ltd.