Искате ли да знаете актуалната цена на Вашия автомобил?*

Попълнете данните:

Марка Модел Година Двигател
Скоростна кутия
Искам да получавам актуалната цена всяка седмица
Искам да получавам актуалната цена всеки месец
Вашият Email

Средната цена е на база данните от mobile.bg и е актуална към Юли 2024 г.
Възможно е да варира в зависимост от наличието на допълнителни екстри и състоянието на автомобила.

* Данните и информацията от услугата "Средни цени" са само за лична употреба на потребителите на сайта mobile.bg.

Данните и информацията са собственост на администратора на сайта - "Резон "ООД и не могат да се ползват за търговска и/или служебна дейност или да бъдат предоставяни на трети лица. В случай, че желаете да ползвате данните за горепосочените цели, моля да обърнете се към единствения упълномощен от "Резон"ООД" субект - фирма "Аудатекс Саутийст Юръп" ЕООД / Audatex

При неспазване, Резон ООД ще разрешава възникналите казуси пред компетентните съдилища в гр.София съгласно приложимото в Република България законодателство.