Регистрация в mobile.bg


Дилърите ползват преференциални цени за реклама

Вашите данни в mobile.bg:
 
Username и Password за достъп:
 
Дилър: Username:

 

 
Местоположение: Password:

 

 
Район: Повторете Password:

 

 
Адрес: Поле "Username" трябва да е свързано с името на автокъщата и да бъде изписан с малки букви на латиница!

 
 
Код и телефон:

 
e-mail:

 
http://

 
Skype

 
 
Представяне на Дилъра:


Данни, необходими за регистрация в mobile.bg:
 
Фирма: Администратор:

 

 
Адресна регистрация: Мобилен телефон на администратора:

 

 
МОЛ:
*Администраторът е лицето,
което ще поддържа обявите и
снимките на дилъра в mobile.bg

 
БУЛСТАТ:

 
Номер по ДДС (Попълва се от регистрирани по ДДС фирми):

Дилърите получават БЕЗПЛАТНО:
1. ТАБЕЛИ

/ Заявки на: [email protected] /
2. АРОМАТИЗАТОРИ
3. ТРАНСПЕРАНТ

VASHETO_IME . mobile.bg
4. ВСИЧКИ ОБЯВИ

Всички обяви за автомобили и
джипове се публикуват БЕЗПЛАТНО
и АВТОМАТИЧНО в специализираните сайтове
car24.bg, auto.bg и bazar.bg.
5. Поддържането на домейн
<ВашетоИме>.mobile.bg
е БЕЗПЛАТНО